prvotiny

romana *Moje tvorba

mé seznamování se s olejovými barvami a hledání témat

ráda na toto období vzpomínám…

tato kolekce je jako jediná malovaná na šepsovanou lepenku