volná tvorba

romana *Moje tvorba

malý experiment s plasticitou obrazů

kombinovaná technika