Snímání obrazů za zvuku houslí Ivana Smýkala

romana FELIDAE, Výstavy

dernisáž v Duckbaru