Hudební restaurace Stará masna

romana Výstavy

Lidopop a radio Beat, Kroměříž, 2011

www.stara-masna.cz