“SNÍMÁNÍ OBRAZŮ” v ARTAMU

romana Výstavy

30.04.2014

poetický veřer s básnířkou Alenou Vávrovou

foto: Jana Lili Kleisnerova